Majątek, którym dysponuje Aquanet S.A.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA (w złotych)

WyszczególnienieRok bieżący Rok poprzedni 
A. AKTYWA TRWAŁE2 524 288 860,712 500 046 184,72
I. Wartości niematerialne i prawne17 077 887,9218 776 505,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe2 478 099 692,342 452 616 498,63
III. Należności długoterminowe639 041,67710 930,15
IV. Inwestycje długoterminowe13 784 644,3614 285 561,63
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe14 687 594,4213 656 688,63
B. AKTYWA OBROTOWE404 531 821,15377 949 634,22
I. Zapasy1 871 919,021 740 872,12
II. Należności krótkoterminowe73 183 074,5270 658 207,11
III. Inwestycje krótkoterminowe326 614 789,05300 343 912,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2 862 038,565 206 642,32
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,000,00
D. Udziały (akcje) własne0,000,00
AKTYWA RAZEM2 928 820 681,862 877 995 818,94


PASYWA (w złotych)

WyszczególnienieRok bieżący Rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY1 619 571 414,081 576 280 989,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy1 121 290 222,001 121 290 222,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy454 990 767,59394 052 247,69
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny0,000,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe       0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych0,000,00
VI. Zysk (strata) netto43 290 424,4960 938 519,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
0,000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
1 309 249 267,781 301 714 829,35
I. Rezerwy na zobowiązania99 288 787,4088 955 903,49
II. Zobowiązania długoterminowe614 167 434,85663 026 726,46
III. Zobowiązania krótkoterminowe168 913 066,37156 421 088,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe426 879 979,16393 311 111,00
PASYWA RAZEM2 928 820 681,862 877 995 818,94


Wytworzył: Katarzyna Rajkowska (12 maja 2017)
Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak (12 maja 2017, 10:33:30)

Ostatnia zmiana: Zofia Koszutska-Taciak (17 lutego 2020, 14:22:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1414

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij